KVK Sambalpur
English     ଓଡ଼ିଆ
Mandate of KVK :
 1. Organize short and long term vocational training courses and allied vocation for the farmer and rural youth with emphasis on "Learning by Doing" for higher productions on farm and generating self employment.
 2. Organize training to update the extension personal with emerging advances in agriculture research on regular basis.
 3. Conducting "On Farm Testing" for identifying technology in terms of location specific sustainable land use.
 4. Organise "Front Line Demonstration" on various crops to generate production data and feedback information.

କୃଷି ଉପଦେଶ

୨୦୨୦ ମସିହା ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା :

 • ତଳିଘରାରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି NSKE (ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍‌) ୮୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡା ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ ୫% ଇ.ସି. ୧୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଥାୟାମିଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି ୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
 • ତଳିଘରାରେ ତଳି ଚା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ (ବାଭିଷ୍ଟିନ୍‌) ୨ ଗ୍ରାମ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ (ଟିଲ୍ଟ୍‌) ୧ ମି.ଲି.୧ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ତଳିରୁଆ କରିବାକୁ ବାକିଥିଲେ

 • ଜମିକୁ ଭଲଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କାଦୁଅ କରି ସମତୁଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଫଳରେ ସମାନ ଭାବରେ ଗଛ ରୁଆ ଯାଇପାରିବ ।
 • ତଳି ମୂଳକୁ ୦.୧% ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ଦ୍ରବଣରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଫଳରେ ବୀଜାଣୁ / ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡା ରୋଗ ପ୍ରାର୍ଦୁଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଦମନ ହୋଇପାରିବା
 • ଧାନ ତଳିକୁ ବୁଦା ପ୍ରତି ୨ ରୁ ୩ଟି ହିସାବରେ ୧୫ x ୧୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଧାଭାବରେ ଓ ଅଳ୍ପ ଗଭୀରରେ ରୋଇବା ଉଚିତ୍ ।
 • ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ସମୁଦାୟ ୪୦:୨୦:୨୦ କି.ଗ୍ରା.ଯବକ୍ଷାରଜାନ:ଫସଫରସ୍‌:ପଟାସ୍ ସାର ଅନୁମୋଦିତ ଅଟେ, ଏଣୁ ମୂଳସାର ଭାବେ, (ୟୁରିଆ ୪.୫ କି.ଗ୍ରା. + ଡି.ଏ.ପି. ୪୪ କି.ଗ୍ରା. + ଏମ୍‌.ଓ.ପି ୩୩ କି.ଗ୍ରା.) କିମ୍ବା (ୟୁରିଆ ୨୨ କି.ଗ୍ରା. + ଏସ୍‌.ଏସ୍‌.ପି. ୧୨୫ କି.ଗ୍ରା. + ଏମ୍‌.ଓ.ପି ୩୩ କି.ଗ୍ରା.) ଶେଷଥର କାଦୁଅ କରିବା ସମୟରେ ମୂଳସାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଶଙ୍କର କିସମ ଧାନରେ ଏକର ପିଛା ୪୮:୨୪:୨୪ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ:ଫସଫରସ୍‌:ପଟାସ୍ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏଣୁ ମୂଳସାର ଭାବେ, (ୟୁରିଆ ୫.୫ କି.ଗ୍ରା. + ଡି.ଏ.ପି. ୫୨ କି.ଗ୍ରା. + ଏମ୍‌.ଓ.ପି ୩୦ କି.ଗ୍ରା.) କିମ୍ବା (ୟୁରିଆ ୩୫ କି.ଗ୍ରା. + ଏସ୍‌.ଏସ୍‌.ପି. ୧୫୦ କି.ଗ୍ରା. + ଏମ୍‌.ଓ.ପି ୩୦ କି.ଗ୍ରା.) ଶେଷଥର କାଦୁଅ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ମୂଖ୍ୟଜମିରେ ତଳିରୁଆ ସରିଯାଇଥିଲେ

 • ରୁଆ ଧାନରେ ମିଶ୍ରିତ ବାଳୁଙ୍ଗା ଦମନ ପାଇଁ ବେନ୍‌ସଲଫ୍ୟୁରାନ୍ ମିଥାଇଲ୍ + ପ୍ରେଟିଲାକ୍ଲୋର ମିଶ୍ରଣ (Londex Power ଗୁଣ୍ଡ/ ଇରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍‌) ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ରୋଇବାର ୫-୧୦ ଦିନରେ ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା. ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ବିଲରେ ସମାନ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା ପାଇରାଜୋସଲଫ୍ୟୁରାନ୍ ଇଥାଇଲ ୧୦ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ପି ୮୦ ଗ୍ରାମ୍ ୧୪୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ତଳି ରୋଇବାର ୫ ରୁ ୭ ଦିନ ରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
 • ହଳଦିଆ କାଣ୍ଡାବିନ୍ଧା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଆ ଧାନରେ ଏକର ପିଛା ୩ ଟି ହିସାବରେ ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯନ୍ତା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏକର ପିଛା ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଯଥା ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍‌ ୦.୧୫% ୮୦୦ ମି.ଲି.୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା କ୍ଲୋରାନ୍‌ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୪% ଜି.ଆର୍ ୪ କି.ଗ୍ରା.କୁ ୪ କି.ଗ୍ରା. ବାଲି ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନ୍‌ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୧୮.୫% ଏସ୍‌.ସି ୬୦ ମି.ଲି. ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା କାର୍ଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ ଜି. ୧୦ କି.ଗ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ତଳି ରୋଇବାର ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ

 • ସକ୍ରିୟ ପିଲ ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳି ରୁଆର ୨ ରୁ ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୪ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ପ୍ରଥମ ମୂଳସାର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 • କାଣ୍ଡାବିନ୍ଧା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯନ୍ତା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏକର ପିଛା ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଯଥା ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୦.୧୫% ୮୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା କ୍ଲୋରାନ୍‌ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୪% ଜି.ଆର୍ ୪ କି.ଗ୍ରା.କୁ ୪ କି.ଗ୍ରା. ବାଲି ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନ୍‌ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୧୮.୫% ଏସ୍‌.ସି ୬୦ ମି.ଲି. ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା କାର୍ଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ ଜି. ୧୦ କି.ଗ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ବି.ଦ୍ର :

 • ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି କି ପୋକମରା ଔଷଧଗୁଡିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁଥିବା ଦିନରେ ପକାନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଟିପୋଲ ଅଠା ୧ ମି.ଲି. ଲିଟର ପିଛା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
 • ଏହି ସମୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଲେ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଯଦି,ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବଣ୍ଡାଜିମ୍ କିମ୍ବା ୨୦୦ ମି.ଲି. ଏଡିଫେନୋଫସ୍ ୫୦ ଇ.ସି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

* Source : NRRI, Cuttack

News & Events
ଗେଂଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁଷା ନାରଙ୍ଗୀ କିମ୍ବା ପୁଷା ବାସନ୍ତୀ କିସମର ଗେଂଡୁ ଚାରାକୁ ଧାଡି କୁ ଧାଡି ୩୦ ସେ.ମି. ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୨୦ ସେ.ମି. ଦୂରତା ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତୁ
Launching of National Animal Disease Control Programme and Nationwide Artificial Insemination Programme was organised by KVK Sambalpur at village Kardola of Dhankauda block on 11.09.2019.
Tree Plantation Programme cum Krishak Goshthi was organised at KVK Sambalpur on 17.09.2019.
Swachhata Hi Seva programme was organised in village Kusli on the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi.
Fertiliser Application awareness programme conducted at Tapaswini Hall, Sambalpur on 22-10-2019.
Important Links

Krishi Vigyan Kendra, Sambalpur
Designed and Maintained By: Satyabrata Ku. Behera, Progamme Asst. (Computer), Mob: 94371-75101
Last Update on: 10-Feb-2020

Flag Counter

No. of page hits : 221534