KVK Sambalpur
English     ଓଡ଼ିଆ
Mandate of KVK :
 1. Organize short and long term vocational training courses and allied vocation for the farmer and rural youth with emphasis on "Learning by Doing" for higher productions on farm and generating self employment.
 2. Organize training to update the extension personal with emerging advances in agriculture research on regular basis.
 3. Conducting "On Farm Testing" for identifying technology in terms of location specific sustainable land use.
 4. Organise "Front Line Demonstration" on various crops to generate production data and feedback information.

୨୦୧୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା

ବୁଣାଧାନ
 • ବର୍ଷାଶ୍ରିତ ମଧ୍ୟମ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ପିଲା ବାହାରିବା ସମୟରେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଏକର ପିଛା ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
 • କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଲେ କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ ଶତକଡା ୦.୪ ଦାନାଦାର ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା. ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲିସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ ଶତକଡା ୧୮.୫ ଏସି ଏକର ପିଛା ୬୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
ରୁଆଧାନ
 • ଜମି ଓଦାଳିଆ ଥିଲେ କିମ୍ବା ୨-୩ ସେ.ମି. ଠିଆ ପାଣି ଥିବା ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ରୁଆ ଧାନ ଅଂଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ବେନସଲଫ୍ୟୁରାନ୍ ମିଥାଇଲ ସହିତ ପ୍ରେଟିଲାକ୍ଲୋର୍ ଦାନାଦାର କୁ ୪ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା. ବାଲିରେ ମିଶାଇ ରୋଇବାର ୩ ରୁ ୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
 • ଯଦି ଚାଷୀ ଧାନ ରୋଇବାର ୩ ରୁ ୫ ଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘାସାମର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ଏକର ପିଛା ଇଥୋକ୍ସିସଲଫ୍ୟୁରାନ୍ ୫୦ ଗ୍ରାମ ୧୨୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
 • ଜମିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଚୌଡା ପତ୍ରିଆ ଗୁଳ୍ମ ଦେଖାଦେଲେ ପେନୋକ୍ସୁଲାନ୍ ୪୦ ଲି.ଲି. ଏକର ପିଛା ୧୨୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
 • ଅନ୍ୟ ପୁରୁଣା ଗଛରୁ ପିଲ ବାହାର କରି କିମ୍ବା ବୁଢା ତଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ସବୁଆଡେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଦେଖାଦେବ ତଥା ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ୩୩ ଟି ବୁଦା ରହିବ ଦରକାର |
 • ଦସ୍ତା ପରିମାଣ କମ ଥିଲେ ଜମିରେ ଯଦି ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ଶେଷଜମି ପ୍ରସ୍ତିତୁ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ Zn -EDTA କୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ଅଧଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ତଳି ରୋଇବାର ୩୦ ଦିନ ଏବଂ ୪୫ ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
 • ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ରୁଆ ଧାନ ଜମିରେ ପିଲ ଆସିବା ସମୟରେ ଏକର ପିଛା ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ସହିତ ୧୩.୫ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି. ମିଶାଇ ପ୍ରଥମ ଶୀର୍ଷ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
 • କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଆ ଧନରେ ଏକର ପିଛା ୩ ଟି ହିସାବରେ ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତା ଫେରୋମନ ଟ୍ରାପ୍ ରଖନ୍ତୁ | ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଯନ୍ତା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ହୋଇଯିବ, ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ 0.୪% ଜି.ଆର. ଏକର ପିଛା ଔଷଧ ସହ ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହେକ୍ଟର ପିଛା କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ ୧୮.୫ % ଏସ.ସି. ଏକର ପିଛା ୬୦ ମି.ଲି. ଔଷଧକୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
 • ଏହି ସମୟରେ ଲେଡା ପୋକ, ବିରିହା ପୋକ, ନାଲି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ |ଏହାକୁ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ୨୦ ଏସ.ସି. କୁ ୫୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା ଲାମ୍ବାଡା ସାଇହେଲୋଥ୍ରୀନ ୫% ଇ.ସି.କୁ ୨୦୦ ମି.ଲି. କୁଇନାଲଫସ ୨୫% ଇ.ସି.କୁ ୮୦୦ ମି.ଲି. ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
 • ବଙ୍ଗୀ ପୋକକୁ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଥାୟୋମିଥୋକ୍ସଆମ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି. ୪୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଳ ୫% ଏସ.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ୨୦ ଇ.ସି.୫୦୦ ମି.ଲି. ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
 • ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ବୁଦା ପ୍ରତି ୫ ରୁ ୧୦ ଟି ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଜମିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ରହିବ | ଜମିରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ପାଣି ନରହିବା ଦରକାର | ଏହାପରେ ଯଦି ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏକର ପିଛା ପାଈମେଟ୍ରୋଜିନ ୫୦% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି. ୧୨୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଡିନୋଟିଫ୍ୟୁରନ ୨୦% ଏସ.ଜି. ୮୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୧୭.୮% ଏସ.ଏଲ. ୫୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଏସିଫେଟ ୭୫% ଏସ.ପି. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ | ସଦା ସର୍ବଦା ଉପଯୁକ୍ତ କୀଟନାଶକ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
 • ସଅଳ ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଗଛରେ ପତ୍ରାଚ୍ଛଦ ପୋଡା ବା ସାପକାତିଆ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ଆମିଷ୍ଟାର କିମ୍ବା ସିଥମାର - ୩ (ଭାଲିଡାମାଇସିନ ୩ ଏଲ) ୨ ମି.ଲି. ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
 • ଧାନ ଗଛରେ ପତ୍ର ପୋଡା / ପାତ୍ରାଗାର ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେମାଇସିନ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ସହିତ କପର୍ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ | ୧ ଏକର ଜମିରେ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ |
 • ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜମିରେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ୫୦ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ପି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲାଜୋଲ ୭୫ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ପି. 0.୬ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
News & Events
Visit of Principal Secretary, Agriculture and Farmer Empowerment, Govt. of Odisha
On 02.08.2018 Principal Secretary, Agriculture and Farmer Empowerment, Govt. of Odisha along with Collector and District Magistrate, Sambalpur visited KVK Sambalpur. He interacted with a group of progressive farmer and RAWE student and shared his views among them. He also visited different Demo units of KVK and planted Guava tree in KVK Campus along with Collector and District Magistrate, Sambalpur.
Important Links

Krishi Vigyan Kendra, Sambalpur
Designed and Maintained By: Satyabrata Ku. Behera, Progamme Asst. (Computer), Mob: 94371-75101

Flag Counter

No. of page hits : 167327